Interview Haarlems Dagblad

Van de aan de Haagse kunstacademie afgestudeerde Margreet Hofland is onlangs bij de Haarlemse uitgeverij In de knipscheer de lijvige roman Het genie van Rome verschenen. Woensdag 10 september presenteert de tegenwoordig in Den Haag woonachtige oud-Haarlemse haar literaire debuut in boekhandel Blokker aan de binnenweg in Heemstede. Ze leest voor en belicht met behulp van dia’s leven en werk van diverse historische personages uit haar boek. Centrale figuur is de laat 16de-eeuwse Italiaanse schilder Caravaggio.
Zijn korte, veelbewogen leven wordt gespiegeld in dat van de 20ste-eeuwse Lucas, die niet alleen het artistieke talent maar ook het opvliegende karakter van zijn –zo blijkt- verre voorouder heeft geërfd ‘…’

”Wat ik in mijn roman gedaan heb. Is datgene wat van Caravaggio vooral bekend is (de schilder pleegde een moord en werd herhaaldelijk opgepakt bij kroegruzies, red.) rangschikken. Op zichzelf vormt dat al een waanzinnig verhaal. De gaten heb ik vervolgens goed mogelijk opgevuld,”

Vier jaar geleden begon Hofland ‘zomaar’ te schrijven, zonder dat ze zich op dat moment realiseerde dat haar werk een boek, laat staan een roman van maar liefst 550 pagina’s zou opleveren. Ze schreef over het driftige genie Caravaggio,”een groot kunstenaar die me eigenlijk al vanaf mijn studietijd heeft geboeid. In Rome, in de San Luigi dei Franscesi, zag ik een gigantisch groot schilderij van zijn hand. Achter de naakte rechterschouder van de beul van Mattheüs heeft hij zijn eigen gezicht geschilderd. Met een heel gekwelde blik, zijn ogen volgen je overal. Ik ben toen zoveel mogelijk over hem gaan lezen. En gericht gaan reizen. Ik heb het spoor van Caravaggio gevolgd. Zo reizen, dat is echt fantastisch. Je komt op plekken waar je normaal nooit zou komen en vreemd genoeg mag je overal in.”

Vorig jaar legde Margreet Hofland bevriend uitgever Frank Knipscheer haar manuscript voor. “Ik wilde horen of het een boek zou kunnen opleveren, maar tot mijn verbazing wilde hij het meteen zelf uitgeven. Nee, er is nauwelijks in geschrapt. Een paar passages zijn herschreven, maar ik hoefde er uiteindelijk nog maar weinig aan te doen.”