Cagliostro Biografie

De Goddeloze graaf, maart 2023

Biografie Alessandro Cagliostro naar The masonic Magician van Philippa Faulks and Robert L.D. Cooper Over het leven van graaf Alessandro Cagliostro (waarschijnlijk 1743-1795) bestaan meer twijfels dan zekerheden, hijzelf was daar zeker ook debet aan. De graaf verkondigde zelf niet te weten waar hij geboren was en wie zijn ouders waren. Er bestaan brieven van … Lees meer

Vierde boek Hofland

Op donderdag 30 maart is de boekpresentatie van de vierde roman van Margreet Hofland in de Louis XV zaal van Pulchri Studio. Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang 17.30 uur. Na een live gesprek/interview met journalist Jean-Pierre Geelen (Volkskrant) volgt een korte uiteenzetting door professor George Maat, forensisch anatoom, over het geheimzinnige feit dat het lichaam … Lees meer

Toeval bestaat niet

(Gepubliceerd in kunsttijdschrift Pandora januari 2019) Op 11 september 2006 verscheen mijn tweede roman ‘Duizend levens’, samen met de herdruk van mijn eerste boek ‘Caravaggio, het genie van Rome’. Niet toevallig, die datum. ‘Duizend levens’ was ontstaan uit een onbestemd gevoel dat mij al bezighield sinds de aanslagen op de Twin Towers in 2001. Daarna, … Lees meer