Lezingen Sociëteit De Witte

Op dinsdag 7 mei 2024 lezing bij de Schrijverstafel en op woensdag 4 september 2024 bij de Literaire tafel van sociëteit de Witte. Start 18.30 uur, alleen voor Witteleden en introducees.